ДруштвоИздвојено

НЕОГРАНИЧЕН РОК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

Подношење захтјева за легализацију бесправно подигнутих објеката није орочено, односно нема застаријевања. То је кључна новина у предлогу измјена закона о планирању и изградњи, који је Влада усвојила у четвртак.

-Рок за подношење захтјева за легализацију почиње ступањем на снагу измјена закона. Ко је поднио захтјев по важећем закону није дужан да поново предаје захтјев, већ ће бити обавијештен што да допуни од документације – казао је Побједи генерални директор Директората за развој становања Марко Чановић. То значи, подвукао је, да измјене закона не утичу на поступке завршене по важећем закону, а да ће се поступци који су у току окончати по одредбама новог закона.

Могу се, истакао је, легализовати само објекти који се идентификују на орто фото снимку.

-Разлог за ову измјену је чињеница што је након рока поднијето 2.713 захтјева за легализацију, а велики број грађана је тражио продужење рока – каже Чановић и истиче да важну новину представља измјена којом је створена претпоставка за доношење рјешења о легализацији за објекте који су препознати важећим плановима, а не испуњавају неки од урбанистичких параметара.

-Ова измјена има за циљ отклањање препознатих процедуралних препрека при доношењу рјешења о легализацији, јер већина важећих планских докумената садржи смјернице којим су у простору препознати бесправно саграђени објекти. Кроз планске документе су „уклопљени“ сви објекти под условом да не нарушавају њихову основну развојну концепцију. Међутим, већина не испуњава неки од урбанистичких параметара који планска документа прописују за нову градњу, па се поступци прекидају до доношења плана генералне регулације – објашњава Чановић и истиче да је, како је намјера да ови објекти остану у простору, јер већ постоји плански документ који то стање уважава, цјелисходно било створити претпоставку за то.

Предложено је укидање обавезе израде пројекта изведеног стања бесправног објекта, извјештаја и изјаве о позитивној ревизији пројекта – казао је Чановић додајући да ће то појефтинити и поједноставити поступак легализације, те омогућити легализацију зграда.

То поједностављење неће ићи на штету безбједности, јер је власник дужан доставити анализу статичке и сеизмичке стабилности бесправног објекта у зависности од површине – навео је и истакао да је предложено да архитектонски бирои преузму послове које по важећем рјешењу врши Катастар и надлежни секретаријати.

Архитектонски бирои ће издавати извјештај о идентификацији објекта на орто фото снимку и провјеру усклађености са основним параметрима и смјерницама планског документа. Издавање тог извјештаја подразумијева трошкове за власника бесправног објекта, али они не могу бити ни приближни цијени израде пројекта изведеног стања, која је укинута. Израда пројекта изведеног стања, наиме, кошта минимум десет еура по квадрату, а трошкови ревизије два еура – казао је наш саговорник.

Трошкови
Значајна измјена је, наводи, преименована накнада за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте у накнаду за урбану санацију, те прописана обавеза општина да донесу програме урбане санације. Појам урбане санације, каже, ближе одређује сврху легализације и дефинише намјену средстава која ће се скупити у процесу легализације, јер су у питању већ изграђени простори чија је санација неопходна.

-Висина накнаде за урбану санацију се утврђује прописом општине у зависности од зоне, степена и просјечних трошкова опремања грађевинског земљишта, трошкова мјера урбане санације простора девастираних бесправном градњом, начина плаћања накнаде и врсте и намјене објекта. Легализација ће се и даље моћи платити на рате и то 240 рата за објекте основног становања и 120 за остале – казао је Чановић.

Процедура за пријављивање
Чановић је објаснио и што све треба од документације за легализацију по новом закону.

-Надлежном општинском секретаријату треба доставити: захтјев за легализацију (на прописаном обрасцу), елаборат премјера изведеног стања изграђеног објекта коју израђује овлашћена геодетска организација а овјерава катастар, фотографије свих фасада у јпг формату минималне резолуције 2 мегапиксела, извјештај привредног друштва овлашћеног за послове ревизије о постојању бесправног објекта на орто фото снимку и његове усклађености са основним урбанистичким параметрима важећег планског документа и изјаву ревидента да је изграђен у складу са основним урбанистичким параметрима важећег планског документа, доказ о забиљежби постојања објекта у катастру – објаснио је он.

Након предаје захтјева, по позиву надлежног органа подносилац доставља доказ о плаћању накнаде за урбану санацију.

-Потом доказ о плаћању посебне накнаде за објекте на Приморју, анализу статичке и сеизмичке стабилности коју израђује привредно друштво овлашћено за пројектовање или извођење радова за објекте површине до 500 квадрата, или такву анализу за веће објекте – објашњава Чановић и додаје да је остало рјешење по којем власник објекта основног становања може доставити изјаву да одговара за штету насталу употребом, а таква изјава важи и за помоћне објекте.

Културна добра
Предложене су измјене за бесправне објекте изграђене на локалитетима културно-историјских цјелина.

-Утврђено је да се на ове објекте примијене прописани услови и мјере заштите непокретних културних добара и заштићене околине. Усклађене су одредбе које прописују обавезу плаћања накнаде за коришћење простора, а у вези са предложеном могућношћу предаје захтјева за легализацију, те предложене норме које поједностављују и убрзавају поступак у фази издавања потврде државног, односно градског архитекте о усклађености спољњег изгледа бесправног објекта са смјерницама планског документа – објаснио је Чановић.

Tags

Повезане Вијести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close