Друштво

ODGOVORI NA PRIMJEDBE MJEŠTANA NJIVICA NA NACRT STUDIJE LOKACIJE RT KOBILA- NJIVICE- UŠĆE SUTORINE IZ OPŠTINSKOG SEKRETARIJATA I MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Juče smo  objavili primjedbe mještana Njivica na nacrt studije lokacije Rt Kobila – Njivice – Sutorina.  Potom smo u hercegnovskoj opštini i nadležnom ministarstvu tražili odgovor – ko je nadležan za primjedbe  Njivičana na ovaj Nacrt?  Iz  odgovorili su danas prije podne, a poslije podne stiglo je i tumačenje  iz  Direkcije za državna i planska dokumenta Ministarstva održivog razvoja i turiznma .

Evo  odgovora i sugestije  sekretara  za prostorno planiranje i izgradnju  u Opštini herceg Novi, Vladimira  Gardaševića:

-Nosilac pripremnih poslova za DSL “Sektor 1” – Rt Kobila – Njivice – ušće Sutorine je nadležno Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje shodno zakonu sprovodi javnu raspravu u periodu 04.10. do 04.11. tekuće godine. Sekretarijat je pružio tehničku pomoć Ministarstvu oko organizacije okruglog stola, i nema ulogu u donošenju nacrta predmetnog planskog dokumenta, osim u djelu davanja primjedbi na isti. Takođe, Ministarstvo kao nosilac pripremih poslova i obrađivač plana, cijene opravdanost iznijetih primjedbi u postupku formiranja prijedloga planskog dokumenta.

Ovim putem još jednom pozivamo zainteresovane građane da svoje primjedbe i sugestije na Nacrt DSL “Sektor 1” – Rt Kobila – Njivice – ušće Sutorine, mogu proslijediti u pismenoj formi direktno Ministarstvu održivog razvoja i turizma, ili posredstvom Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, pozvao  je   Gardašević.

S obzirom da je ovaj Nacrt još u postupku javne rasprave zamolili smo nadležne u ministarstvu  da sa stručnog nivoa,  odgovore   na koji način   mogu da utiču da se razriješe dileme i da učestvuju  u postupku izrade za njih, ali i za građane Herceg – Novog,  važnog  planskog  dokumenta. Ko odlučuje i da li su njihove primjedbe uzete na razmatranje u daljem postupku izrade planskog dokumenta . Čekamo na njihovo objašnjenje, odgovorio je Gardašđević.   [image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2016/10/njivice-pogled-iz-hn.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]

Slijedi i odgovor   Ministarstva održivog razvoja i turizma:

– U odnosu na tvrdnj da Državna studija lokacije “Sektor 1” – Rt kobila – Njivice – ušće Sutorine ide na ruku velikim investitorima, a da se građanima oduzima pravo slobodnog raspolaganja svojom imovinom, naglašavamo da se ovaj, kao i svaki drugi planski dokument, radi jednako za sve korisnike prostora, ne bavi se pitanjima svojinskih prava i teži da zadovolji interese svih vlasnika prostora, u okvirima poštovanja hijerarhije planske dokumentacije.

Planski dokument višeg reda na osnovu kojeg se izrađuje Državna studija lokacije “Sektor 1”  je Prostorni plan posebne namjene za Morsko Dobro, koji je usvojila Skupština Crne Gore. Namjena površina u predmetnoj DSL usklađena je sa planom višeg reda, pa su primjedbe koje se tiču omogućavanja stambene izgradnje na parcelama namjenjenim zelenilu zakonski i planski neutemeljene.

Zahtjev građana Njivica da se dozvoli izgradnja stambenih i malih turističkih smještajnih kapaciteta na svim parcelama na kojima je po Nacrtu ucrtana zelena površina u potpunoj je suprotnosti sa njihovim drugim zahtjevom, da se preko privatnih parcela ne planira izgradnja novih saobraćajnica.  Nažalost, ovakvi oprečni zahtjevi, kada se traži urbanizacija zemljišta a spriječava izgradnja prateće infrastrukture su česti, ali je jasno da ne može biti kvalitetne izgradnje bez kvalitetne infrastrukture.

Tekuća politika i razvojna strategija Crne Gore prepoznaje turizam kao ključni privredni sektor, čiji ekonomski kapacitet je pretpostavka dinamičnog razvoja i rasta BDP-a u narednom periodu. Jedna od ključnih mjera definisanih u Agendi reformi u oblasti turizma je razvoj novih i unapređenje postojećih smještajnih kapaciteta, a najvažnija prepoznata aktivnost u tom pravcu je definisanje modela podsticanja izgradnje hotela sa 4 i 5 zvjezdica. U tom smislu naglašavamo važnost izrade ovog državnog planskog dokumenta u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi, kojim se omogućava privlačenje novih, manjih ili većih investicija i izgradnja različitih tipova turističkih sadržaja visoke kategorije. Ovo posebno ističemo  imajući u vidu činjenicu da opština Herceg Novi još uvijek nije ispunila zakonsku obavezu donošenja Prostorno urbanističkog plana, čime je onemogućeno započinjanje bilo kakve ozbiljnije nove investicije van zone morskog dobra.

Što se tiče tvrdnji da se planer samo na jednom mjestu osvrnuo na pitanje fekalne kanalizacije, upućujemo sve zainteresovane da detaljno pročitaju nacrt plana koji je precizno identifikovao postojeće stanje i planirao da se za kompletno naselje Njivice planira novi sistem kanalizacije upotrebljenih voda koji se priključuje u postojeći gradski priobalni kolektor u Igalu. Od Njivica pa sve do Igala, magistralnim putem, planiran je gravitacioni kolektor fekalne kanalizacije. Na ovaj glavni kolektor planirano je priključenje čitave planirane mreže fekalne kanalizacije iz Zone B, što gravitaciono, što preko crpnih stanica, potisnim cjevovodima. Predmetna DSL dobila je saglasnost Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

Zbog specifične konfiguracije terena, planerski predlog bio je da se pješačka staza na Njivicama planira u proširenju koridora postojeće kolske saobraćajnice, što je cijenjeno kao ekonomično i prikladno rješenje. Razlog za ovakvu odluku bila je težnja za očuvanjem vrijednih prirodnih lokacija u podnožju Njivica, prije svega lokacija igaljskog blata i izvora mineralne vode. Ministarstvo će u saradnji sa obrađivačem plana  i timom koji izrađuje Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu razmotriti mogućnost postavljanja trase šetališta na način  kako dio zainteresovane javnosti predlaže, uz napomenu da će zaštita prirodnih i predionih vrijednosti biti prioritet.

Po pitanju tvrdnji iznijetih u tekstu koje se tiču definisanja dva veza: komunalnog i komercijalnog, kao i sumnje da je u pitanju pokušaj da se na mala vrata udovolji zahtjevima određene grupe profesionalnih ribara, naglašavamo da je planiranje komunalnog veza proisteklo iz mišljenja Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na plansko rješenje, kojim se insistiralo na poštovanju Strategije ribarstva 2015-2020 u cilju efikasnog zatvaranja pregovaračkog poglavlja 13. Ribarstvo u pregovorima za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Međutim, Ministarstvo ostaje i dalje otvoreno za konstruktivne predloge svih strana u cilju dobijanja što kvalitetnijih rješenja po ovom pitanju.

Napominjemo da je javna rasprava o ovom dokumentu još uvijek u toku i otvorena je do 4.novembra  nakon čega će se pristupiti izradi Izvještaja sa javne rasprave i Predloga plana, navedeno je u odgovoru Ministarstva održivog razvoja i turizma.

 

 

Tags

Повезане Вијести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close