Савјет

ODLUKA SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI O ŽALBI NVO “KARAĐORĐE” IZ HERCEG NOVOG

Na osnovu čl. 29 Statuta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi (u daljem tekstu: Statut), a u vezi sa Žalbom NVO „Karađorđe“, br. 03-57/18 od 19.11.2018. godine, Savjet JRDS RTHN je na sjednici održanoj 30.11.2018. godine donio sledeću:

O D L U K U

 1. PRIHVATA SE žalba NVO „Karađorđe“ iz Herceg Novog
 2. OBAVEZUJE SE računovodstvena služba JRDS RTHN da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava NVO „Karađorđe“.
 3. JRDS RTHN je dužna da u centralnoj informativnoj emisiji „Hronika dana“ objavi informaciju o ovoj Odluci.
 4. Ova Odluka će se objaviti na sajtu www.radiohercegnovi.net.
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 19. novembra 2018. godine, Savjetu Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi (u daljem tekstu: Savjet) dostavljena je Žalba NVO „Karađorđe“ u kojoj je navedeno da su se dana 16.11.2017. godine obratili lokalnom javnom emiteru „kako bi nam emitovali čestitku sa pjesmom u znak sjećanja na velikog srpskog junaka Karađorđa“. Dalje se u bitnom navodi da „od strane direktorice g-đe Perović obavješteni smo obavješteni da se zahtjev ne može uzeti niti čestitka emitovati obrazlagajući da nema prostora u programskoj šemi radija za ovakvu vrstu čestitke“. Smatraju da su im tim postupkom povrijeđena nacionalna prava slobodnog izražavanja „jer smo kao nevladina organizacija i registrovani kao srpsko kulturno društvo sa ciljem da baštinimo i obilježavamo značajne datume iz naše prošlosti“. Uz žalbu je dostavljen tekst čestitke, kao i kopija uplatnice u iznosu od 10 (deset) €.

Predsjednik Komisije Savjeta RTHN za predstavke i prigovore gledalaca i slušalaca (u daljem tekstu Komisija) dr Goran Komar je sproveo postupak u skladu sa Pravilnikom o radu Savjeta i Poslovnikom o radu Komisije Savjeta RTHN za predstavke i prigovore gledalaca i slušalaca, te održao telefonsku sjednicu Komisije koja je zaključila da odluku treba da donese Savjet, s obzirom na to da je riječ o sadržaju koji nije emitovan. Predsjednik Komisije je Savjetu proslijedio Žalbu NVO „Karađorđe“, dopis izvršne direktorice Dubravke Perović i dopis vd glavne i odgovorne urednice Vidosave Vujnović.

U odgovoru na žalbu, izvršna direktorica, u aktu br. 01-258/18 od 20.11.2018. godine, u bitnom ističe da sadržaj dostavljene čestitke ne može biti emitovan u traženoj rubrici jer se u istoj emituju pozdravi za rođenje, vjenčanje, diplomski… te da ne može biti emitovan ni u terminu za oglase i obavještenja jer je to termin za poruke koje imaju drugu namjenu reklamnog karaktera: ponuda ili potražnja posla, izgubljeno, nađeno, prodaju i kupovinu… „te da bi u konačnom, emitovanjem u tom terminu, bila degradirana poruka/čestitka koja se odnosi na lik i djelo velikog srpskog junaka Karađorđa“. Izvršna direktorica, nadalje, navodi da, u okviru javnog servisa, nema rubrike za obilježavanje datuma rođenja velikana „crnogorske, srpske ili bilo čije istorije, te stoga nije povrijeđeno pravo na informisanje javnosti, obzirom da postoje brojni načini da se o tome građani upoznaju“.

U odgovoru na žalbu, vd glavna i odgovorna urednica je obavijestila predsjednika Komisije da nije upoznata sa zahtjevom za čestitku niti sa žalbom NVO „Karađorđe“, te da su programskom šemom JRDS RTHN „termini za čestitke planirani subotom i nedeljom od 14 sati. Radnim danima oni u šemi nisu navedeni, jer je čestitki sve manje, ali kada ih ima onda ih emitujemo u 18 i 15 nakon malih oglasa“.

U tekstu predmetne čestitke je navedeno: „Na današnji dan, 16. novembra 1762 godine, u selu Viševac kraj Rače Kragujevačke, rođen je veliki junak Vožd Karađorđe. U znak sjećanja na čuvenog vođu Prvog srpskog ustanka, iskrene čestitke srbskom rodu od rukovodstva NVO ’Karađorđe’ Herceg Novi“.

U postupku postupanja po Žalbi NVO „Karađorđe“, Savjet je razmatrao norme definisane Odlukom o organizovanju JRDS RTHN doo, Statutom, Programskim principima i profesionalnim standardima JRDS RTHN, te ističe sledeće:

 • Djelatnost RTHN je djelatnost od javnog interesa i u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja RTHN, između ostalog, proizvodi i emituje programe namijenjene posebnim segmentima društva, bez diskriminacije, posebno vodeći računa o specifičnim društvenim grupama kao što su pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te proizvodi i emituje programe koji izražavaju nacionalni, kulturni i etnički identitet građana opštine Herceg Novi;
 • Budžetom Opštine Herceg Novi se obezbjeđuje dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajamčenih prava građana na informisanje, bez diskriminacije, po osnovu programskih sadržaja RTHN koji su značajni za, između ostalog, očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta naroda koji žive u Herceg Novom i kulturnog i etničkog identiteta manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica;
 • Programskim principima i profesionalnim standardima JRDS RTHN, koje je usvojio Savjet, JRDS RTHN stalnu pažnju posvećuje životu pripadnika svih nacionalnih i etničkih zajednica u Crnoj Gori i, u tom cilju, između ostalog podstiče, afirmiše i promoviše multikulturalnost, multikonfesionalnost i multuetnički sklad u Herceg Novom, kao temeljne odrednice i najviše civilizacijske vrijednosti;

Savjet je, posebno, cijenio norme definisane Pravilnikom o programskim standardima u elektronskim medijima (“Službeni list Crne Gore”, br. 035/11 od 21.07.2011, 007/16 od 29.01.2016) i konstatovao da citirani tekst čestitke ne sadrži elemente koji se mogu tumačiti kao zabranjeni programski sadržaji, u smislu čl. 6 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima.

Cijeneći sve navedeno, a nakon rasprave na sjednici održanoj 30.11.2018. godine, Savjet je usaglasio sledeće stavove:

 • Smatramo da su povrijeđena akta JRDS RTHN time što, u vezi čestitke NVO „Karađorđe“, nije konsultovana glavna i odgovorna urednica koja, u skladu sa čl. 39 Statuta, „odlučuje o sadržaju programa u dogovoru sa direktorom RTHN, u skladu sa zakonom, programskim principima i profesionalnim standardima“ te, u konačnom, odgovara za programske sadržaje;
 • Smatramo da rubrika „Čestitke“, s obzirom da usvojenom programskom šemom niti bilo kojim drugim programskim aktom nije drugačije definisano, u potpunosti odgovara prostoru za emitovanje svih sadržaja ove vrste koji nisu u suprotnosti sa Programskim principima i profesionalnim standardima JRDS RTHN, Pravilnikom o programskim standardima u elektronskim medijima, zakonom i drugim podzakonskim aktima;
 • Konačno, smatramo da tekstom čestitke, kao ni zahtjevanim terminom emitovanja, ne bi bila „degradirana poruka/čestitka koja se odnosi na lik i djelo velikog srpskog junaka Karađorđa“.

Na osnovu rečenog, Savjet je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

 

SAVJET JAVNOG RADIO DIFUZNOG SERVISA

RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI

Predsjednik Komisije

Goran Komar

Predsjednik Savjeta

Vuk Vuković

Dostaviti:

 • NVO „Karađorđe“;
 • Izvršna direktorica;
 • VD glavna i odgovorna urednica;
 • računovodstvo;
 • sajt radiohercegnovi.net;
 • arhiv
Tags

Повезане Вијести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Прочитајте Још
Close
Back to top button
Close