ЕкономијаИздвојено

OLIVERA DOKLESTIĆ: AKO KOLEKTOR BUDE PRIMLJEN BEZ ISPRAVKI NEDOSTATAKA –  SVI ĆEMO IMATI PROBLEMA

U  hercegnovskom preduzeću “Vodovod i kanalizacija”   održana je konferencija  za  novinare povodom informacije o primopredaji i tehničkom prijemu kolektora na rivijeri.
Direktorica preduzeća  Olivera Doklestić je navela da je konferenciju sazvala po hitnom postupku, zbog reagovanja na  izjavu,  koju je  Radio Herceg Novom dala  direktorica Društva za  izgradnju vodovodne i kanalizacione infratrukture u Opštini Herceg Novi o praktičnom završetku radova i rečenici da su završeni svi kontakti sa kompanijom “Ćeltikćoglu” oko  kolektora od Meljina do Bijele.

– U pitanju je glavni kolektor kanalizacije i njegov stepen završenosti, procedura tehničkog prijema i tzv. “taking over” radovi na sanaciji, kako bi kolektor bio stavljen u funkciju. Prema informacijama,  koje  ViK dobija  od ostalih  investitorevih strana, prošle sedmice je obavljeno testiranje pumpi na rivijeri u režimu automatskog rada.  Koliko je poznato “Dahlem “, kao nadzor nije izdao nikakav sertifikat po FIDIC-u , kao što je navedeno u izjavi
direktorice Društva, tvrdi Doklestić.

Dodaje i  da je procedura ispitivanja glavnog kolektora tek  započela, a   građanima je poznato da je prije nešto više od dvije godine stavljena u funkciju prioritetna dionica u dužini od tri km od Forte mare do Meljina.

– Da kažemo da je produženo trajala izgradnja kolektora od Meljina do Bijele. Prije mjesec, na inicijativu Vodovoda, a što je podržala  Opština Herceg Novi, formirana je četvoročlana stručna komisija inženjera u kojoj su: Ostoja Milošević, elektroinženjer, Violeta Atanasova, građevinski inženjer hidrotehničkog smjera, Nina Božović, inženjer elektrotehnike i Aleksandar Saša Zloković, inženjer mašinske struke. Njihov zadatak je bio da za Vodovod i
kanalizaciju obave potpunu pretragu izvršenih radova na kolektoru, sa svim pumpnim stanicama i sa svim revizionim oknima. Kolektor od Meljina do poslednje tačke u Bijeloj ima 400 šahtova. Oni su pregledali kolektor i ono što su ključne tačke je zapravo stanje kolektora, odnosno,  nagibi trase, prolazak atmosferskih i morskih voda, stanje šahtova, prilaznost, odnosno kvalitet izvedenih radova. Radovi nikako ne mogu da se nazovu „privedenim kraju“. Institut za tehnička istraživanja, koji je nedavno krenuo, takođe,  sa ispitivanjem
pojedinačnih dionica, od Forte mare do Meljina i od Meljina do Bijele, suočeni su sa  velikim brojem dijelova kolektora, koje treba pregledati sa aspekta građevinske, elektro i mašinske struke. Četvoročlana komisija je napravila izvještaj, koji je dostavljen Vodovodu, Opštini, Dahlemu, nadam se i Društvu i izvođaču i to su  preliminarni rezultati o stanju na kolektoru, kazala je Doklestić, obrazlažući da su ustanovili  da je bez obzira na poštovanje projektne dokumentacije, veliki broj dionica izgrađen  sa minimalnim padom od 0 do 1 ili 1,5 promila.


U građevinskoj praksi, takvi cjevovodi su praktično nemogući da se izvedu tačno, a ako  to i uspiju ne mogu  obezbjediti dovoljnu protočnost. To znači da se suočavamo i sa lošom projektnom dokumentacijom. Suočeni smo sa brojnim problemima danas, ali i sa problemima,  koje će kolektor prouzrokovati i građanima i preduzeću, koje će upravljati njime, a to je DOO Vodovod i kanalizacija, ustvrdila je Doklestić.

–  Na nedavno održanoj SO Herceg Novi naglasila sam da,  kao direktor  preduzeća,  dok sam na ovom mjestu,  ovo preduzeće neće uzeti na upravljanje ni jednu dionicu, kao ni jedan njezin pripadajući objekat, dok ne bude u svemu tehnički zadovoljavao propise. Bez obzira na činjenicu da se građanima žuri da objekat  bude prihvaćen,  kažem da politka mora da sačeka, da što je moguće bolje kolektor  bude popravljen,  da imamo što manje problema , ne samo prilikom preuzimanja,  već i u narednom periodu.  Moramo da budemo suočeni  da na primarnoj dionici sada da  dva puta dnevno praznimo sadržaj sa rešetaka pumpne stanice  Forte mare i Savina,  što je  fizički  i ekološki neprihvatljiv posao  na visokim temperaturama, a predstavlja i značajan problem prolaznicima i mještanima.  Što se
danas dešava na dvije pumpe na primarnoj dionici, slično će se dešavati i sa 11 pumpi duž rivijere. Na pojedinim dionicama prisutan je upliv morske vode i ne znam kako će se nositi sa tim. U kolektoru , koji se nalazi u pojedinim dionicama  tri do četri metra  ispod nivoa mora,  za očekivati je da će ubuduće da bude mnogo morske vode. To
znači da će naše pumpe da otkazuju. Naš sistem nije postavljen sa paralelnim radom pumpnih sistema,  već tzv rednom vezom, jer jedan kvar na pumpi isključuje čitav uzvodni i možda nizvodni dio. Suočeni smo
sa projektantskim , izvođačkim , odnosno,   funkcionalnim problemom. Takav sistem će biti teško da se održava  i očekujemo puno primjedbi građana,smatra Olivera Doklestić.

Ona upućuje apel javnosti za strpljenje.

Dok još  imamo ovdje  izvođača Ćeltikćioglu   da zajedno  sa Institutom  za tehničko istraživanje  i Dahlem-om, treba da pokušamo da popravimo  stanje  do  puštanja sistema  u funkciju, što znači  da političke odluke moraju da se sklone u stranu pred tehničkim zahtjevima. Za svako buduće istupanje u javnosti sa ovako štetnim, ishitrenim  odlukama,   bez  preduzeća ViK,  tražićemo  odgovornost,  jer takve odluke, već sada, skupo koštaju ovo preduzeće. Suočeni smo  posljednih  10 godina  sa brojnim lošim političkim odlukama,  ne samo ovo preduzeće već i građani Herceg Novog. Zbog loših političkih odluka donose se loša  tehnička rješenja tako da  imamo u nekim zonama prevelike pritiske,  a u nekim nemamo odgovarajući dotok, što govore primjedbe  građana u špicu  sezone koji kažu  da voda ne dotiče  ravnomjerno do njihovih potrošnih mjesta, objasnila je Doklestić.

Komisija  ima oko 40 strana  izvještaja o postavljanju  šahtova od Meljina do kraja Bijele i takođe, je ustanovila  brojne probleme na cjevovodu .

– Ne možemo da ustanovimo ko je i kada  donio odluku  da betonske zamjene  plastičnim šahtovima, neotporne  na visoke pritiske , tako da je tu  došlo do deformacija, smanjenja propustnosti. U mnoge od tih šahtova
se ne može ući, a  ovaj koletkro treba da traje više od 30 godina, ističe Doklestić.

 

Ona ukazuje  da Postrojenje za tretman otpadnih voda  već prihvata otpadne vode sa rivijere.  Želi se, vjerovatno,  potencirati da je kolektor u operativnom stanju i da je spreman za preuzimanje. O navedenom ne može biti govora, osim ako neko nema informaciju  da se  već neko (nelegalno) priključio na kolektor, smatra Doklestić .

 

Tri pumpe rade nelegalno. Na kolektor su se priključivali  sa sekundarnih mreža ,  ali bez znanja Vodovoda. Da bi došlo do tehničkog prijema, cjevovod mora biti čist a već sada je zaprljan. Što se  tiče Portonovog regularno smo im dali  priključenje za sistem snabdijevanja vodom. Potpisali smo ugovore, a  za sistem  otpadnih voda, sve radimo da njihov kolektor  bude u funkciji,  a treba da kažem da je dio već stavljen u funkciju , ali  bez znanja preduzeća Vodovod i kanalizacija . Mi nismo u mogućnosti da ikog  isključujemo,  treba se odnositi  odgovorno  prema svim potrošačima  i građanima. Ovaj kolektor mora da bude u funkcionalan, da bi čitav sistem funkcionisao
na  najbolji  mogući način, poručila je Doklestić.

Takođe, ukazuje da je potrebno znati,da  ulazak morske vode uništava biologiju i uništava SBR tehnološki postupak u postrojenju u Meljinama.

-Sve što se u tehničkom smislu ne konsultuje  sa Vodovodom za mene  jeste politička  odluka,  jer nema uporište  u tehnici. Ne želim da prejudiciram. Politička odluka je bila i kada je prije dvije godine puštena prioritetna  dionica u funkciju,  a nije bilo tehničkog prijema. Na pumpnoj stanici  Savini pad je nula, voda se taloži u cijevima  fi 600 i imamo kontra pad,  jer kolektor nije građen u kontinuitetu, nego po etapama. Ni u ova tri km nismo sigurni. Na  Savini gdje je potez kuća uz obalu, primjećeno je klizanje,  oštećenje objekata. Ko će da snosi troškove za oštećene parapetne  zidove, pita Doklestić.Dodaje da parapeti  štite obalu od erozije, od udara valova. Zidani su u doba austrougarske ali bili su čvrsta gradnja koja je  formirala liniju obale.

–  Kolektor leži na nekim mjestima tri ili četiri metra ispod nivoa mora, tlo nije stabilno. Kolektor je podložan  raznim uticajima, kao i kišnim vodama.Postoji puno nedostataka,  koji se moraju ispraviti,  u suprotnom  će donijeti brojne probleme građanima i Herceg Novom.

Šef Postrojenja za tretman otpadnih voda u Meljinama Nenad Konjević je kazao da su u postrojenju počeli da primjenjuju interventne mjere,ulažu maksimalne napore,   kako bi u ljetnom periodu  funkcionisao sa što manje problema.

Postrojenje je nezavršen i polufunkcionaln objekat. To predstavlja najveći problem osoblju Vodovoda,  koje na njemu radi. Svakodnevno objekat unapređujemo. Počeli smo interventne mjere koje služe za adekvatnu pripremu postrojenja u ljetnoj sezoni. Remontovana su tri od pet glavnih aeracionih kompresora što je ključno za održivi sistem za upravljanje postrojenjem. Na taj način imamo povećanu pouzdanost sistema aeracije,  koji je metod zaštite od potencijanog razvoja neprijatnih mirisa. Dotoci na postrojenju porasli su 30 odsto, u odnosu na prethodni period, što znači da po dotocima,  još nije špic sezone, pri čemu, nažalost,  zbog nezavršenosti sistema postrojenje nema egzaktno mjerenje otpadne vode, već mi to utvrđujemo upoređivanjem nekih veličina, tako da ja ne mogu da kažem da li je povećanje uzrokovano samo povećanjem broja potrošača  ili ima neki dodatak sa rivijere. Upravo se radi na rekonstrukciji cijevi glavne pumpne stanice i nadamo se da će u dogledno vrijeme biti zamjenjene  tri od pet glavnih pumpi . Sem dva sistema aeracije i pumpanja ,  imamo treći sistem ispuštanja otpadnih voda,  koji  je u fazi rekonstrukcije i tome se nadamo do kraja mjeseca. Postrojenje je pripremljeno za turističku sezonu u mjeri kojoj smo mi mogli. Najveći izazov predstavlja povećan dotok , temperature i nefunkcionalnost nekih sistema,  koji su važni i koje mi prevazilazimo povećanim angažovanjem ljudstva. Postrojenje svu dolaznu vodu pročišćava u skladu sa ekološkim standardima i radimo sve da tako i ostane. Taložnik u Igalu je definitivno riješen, takođe, zalaganjem Vodovoda jer smo čekajući tehničko riješenje improvizovali sistem,  da se kompletan sadržaj fekalnih cistjerni prazni na postrojenju.  Najveći problem na postrojenju, a nisu tehničkog tipa,  je što su popravke  dio međunarodnog ugovora koje su zamorne i duge, objasnio je Konjević.

.

 

 

 

Tags

Повезане Вијести

Један коментар

  1. Potpuno,gos Doklestic, ste u pravu i pitanje je da li ce uopste ikada raditi ispravno taj sistem,Laicki gledala sam neke faze postavljanja i tada sam videla mnogo nedostataka .No kod nas je obicaj stavi nos u pesak ,zazmuri proglasi sve zavrsenim, a problema na pretek ce biti .Sta bi sa rasvetom ,pa rasveta na trotoarima u Igalu posle 2 meseca nije radila ,zar to nije jos pod garancijom izvodjaca.Zasto se ne traze ispravke .Svaki posao nam je takav .Al zato cjene samo dizete a nigde nista ne funkcionise kako treba .Znate li gospodo da su to sve nase pare ,a najvise radnicke sirotinje.Zato podrska g. Doklestic .Ionako smo u g….ma a sa ovim projektom bicemo do guse .

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close