Савјет

ZAKLJUČAK SAVJETA JRDSRT HERCEG NOVI SA SJEDNICE ODRŽANE 30. NOVEMBRA 2018.

Na osnovu čl. 28 st. 1 i 29 Statuta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, a u vezi s Odlukom br. 01-59/18 od 30. novembra 2018. godine, Savjet JRDS RTHN donosi:

Z A K LJ U Č A K

 1. Savjet Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi, kao organ upravljanja lokalnog javnog emitera, odbija da učestvuje u ad hoc projektima čija realizacija se sprovodi bez jasne vizije i projektne dokumentacije.

Savjet JRDS RTHN je odlukama iz septembra i oktobra 2018. godine pokrenuo proceduru prikupljanja podataka povodom pokretanja televizijskog programa „TV Herceg Novi“, u skladu sa osnivačkim aktom. Smatrajući da je riječ o krupnom projektu koji će značajno opteretiti budžet lokalne samouprave, odnosno budžet građana i građanki Herceg Novog – Savjet je insistirao da sve projektne aktivnosti budu javne i transparentne, zbog čega je definisao program javne rasprave koji, između ostalog obuhvata, istraživanje javnog mišljenja i okrugli sto sa predstavnicima struke – medijskim radnicima. Namjera ovako definisanog programa javne rasprave je – suočavanje sa konkretnim prednostima i manama, mogućnostima i izazovima pokretanja televizijskog programa, a ne referendumsko ispitivanje pravnog poretka uspostavljenog opštinskom odlukom o osnivanju lokalnog javnog emitera. Zbog navedenog programa javne rasprave, Savjet se suočava sa tužbom pred Upravnim sudom Crne Gore, koju je pokrenula izvršna direktorica JRDS RTHN Dubravka Perović.

 1. Savjet JRDS RTHN iznova ukazuje na potrebu usklađivanja osnivačkog akta sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori i poziva Skupštinu Opštine Herceg Novi da u dnevni red uvrsti Elaborat o formatizaciji RTHN, u skladu sa čl. 46 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servira Radio Televizija Herceg Novi doo.

Elaborat o formatizaciji RTHN, shodno osnivačkom aktu, mora sadržati osnovne elemente kvantifikacije programskih sadržaja, osnovne elemente tehničkih kapaciteta i resursa, osnovne elemente kadrovske kvantifikacije, te mehanizme zaštite finansijsko-egzistencijalnog minimuma JRDS RTHN. Savjet je na sastanku sa predstavnicima Opštine Herceg Novi, zatražio i dodatne argumente i dokaze koji će garantovati održivost lokalnog javnog emitera, a posebno odnos „TV Herceg Novi“ prema postojećem radijskom programu. Uzimajući u obzir iskustva iz krupnih projekata koje je pokretala i realizovala Opština Herceg Novi (kanalizacioni kolektor, led rasvjeta, rekonstrukcija šetališta…), uvjereni smo da Elaborat, sa svim elementima koje propisuju zakon i podzakonska akta, mora obuhvatati i kategoriju upravljanja rizicima.

 1. Savjet JRDS RTHN iskazuje bojazan za status i ulogu zaposlenih u lokalnom javnom emiteru koji su trenutno angažovani u produkciji radijskog programa, za njihova radna prava, kao i uslove rada.

Činjenica da je planirana adaptacija suterena Dvorane Park svjedoči o dilemi – koja je prava adresa lokalnog javnog emitera i ko o tome odlučuje. Upozoravamo da u osnivačkom aktu jasno piše „Sjedište RTHN je u Herceg Novom, Trg Herceg Stjepana broj 8“ (član 2, stav 3), dok je Statutom lokalnog javnog emitera definisano da „o promjeni sjedišta JRDS RTHN odlučuje Savjet“ (član 5). Savjet JRDS RTHN nije donio, niti razmatrao, predlog odluke o promjeni sjedišta, a u saznanju smo da Savjet JUK Herceg fest, takođe, nije ustupio prostorije Dvorane Park (kojom gazduje i upravlja, na osnovu njihovog osnivačkog akta i Statuta) na korišćenje JRDS RTHN, zbog čega se pitamo – ko i na osnovu kog akta odlučuje o preseljenju lokalnog javnog emitera?

 1. Savjet JRDS RTHN pokreće postupak prikupljanja podataka za dobijanje odobrenja za emitovanje programa „TV Herceg Novi“, u skladu sa osnivačkim aktom.

Savjet nepodjeljeno smatra da Odobrenju za emitovanje TV programa prethodi dokumentacija iz čl. 46 osnivačkog akta (kako je definisano u tački 2 ovog Zaključka), kao i dokumentacija iz Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje (Sl. list CG, br. 33/11) na osnovu koje Savjet, kao organ upravljanja JRDS RTHN, treba da podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za emitovanje Agenciji za elektronske medije.

Ovaj Zaključak biće objavljen na sajtu www.radiohercegnovi.net, u rubrici Savjet.

SAVJET JAVNOG RADIO DIFUZNOG SERVISA

RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI

Predsjednik

Vuk Vuković

Dostaviti:

 • Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić;
 • Predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi Miloš Bigović;
 • Izvršna direktorica i vd glavna i odgovorna urednica;
 • Sindikat JRDS RTHN;
 • Članovi Koordinacionog tima;
 • Agencija za elektronske medije;
 • sajt;
 • arhiva
Tags

Повезане Вијести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close